Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda

Quines són les millors zones de l'estadi?

Es gaudeix de l'espectacle del Camp Nou des de qualsevol zona. De totes maneres, l'escalat de preus marca quines són les zones des d'on es gaudeix d'una millor visibilitat.

Tenint en compte l'escalat, les zones són les següents:

Tribuna 1 Central, Tribuna 2 Central, Tribuna 2 Nord-Sud, Tribuna 1 Nord-Sud, Lateral 1 Central, Lateral 2 Central, Tribuna 3 Central, Lateral 2 Central, Lateral 3 Central, Córner 1, Córner 2, Gol 1, Gol 2, Córner 3, Gol 3.