Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Pot intervenir en la defensa d’un soci a la Comissió de Disciplina?

Tal i com s’indica als articles 57.1.a) 77.l) el Síndic dels Socis, sempre a petició d’un soci, pot intervenir en defensa d’aquest al seu procés assistint amb veu però sense vot a les reunions de la Comissió de Disciplina, sempre i quan no s’hagi resolt per part de la citada comissió.
Ha estat útil aquesta informació? 0 vots