Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Com se sol·licita el Passaport Infantil?

Per poder disposar del Passaport Infantil, s’ha de fer la petició personalment a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista. La sol·licitud l'haurà de fer el pare, mare o tutor legal del nen aportant sempre el DNI del menor o bé el llibre de família.

S’ha de fer mitjançant la identificació del soci menor, que ha de ser no abonat i fins als 14 anys d'edat. També necessitarem les dades dels pares o tutors legals. 

Cada infant soci tindrà dret a una petició de carnet, personal i intransferible.
Ha estat útil aquesta informació? 1 vots