Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda

Es pot gestionar més d’un abonament?

Sí, a través de l’aplicació pot gestionar més d’un soci abonat. Cal accedir dins el menú, a ‘Gestió comptes’, clicar el botó ‘Afegir abonat’ i introduir les seves dades (clau de soci + codi personal)