Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Si elimino un abonament de l’aplicació, esborro totes les dades, l’estalvi i gestió del meu seient?

No, únicament desconnecta la gestió de l’abonament per mitjà de l’aplicació. En cap cas afectarà ni l’estalvi generat ni els partits gestionats.