Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda

Què és el Seient Lliure?

El club posa a disposició dels socis que tenen abonament Complet, abonament Lliga, o bé abonament de bàsquet, que no poden assistir a algun partit, el servei del Seient Lliure que els permet alliberar la seva localitat per tal que un altre barcelonista pugui utilitzar-la.

 

ABONATS AL FUTBOL

 Els abonats a l'Estadi reben l'import segons el preu de venda de l'entrada. El soci abonat cobrarà el 50% del preu, un cop restat l’IVA i les despeses de gestió.

Es manté el topall del 95% del preu de l’abonament de l’Estadi. 

Liquidació Seient Lliure

La liquidació es fa només amb modalitat ‘bossa’: s’acumula l’import de cada partit i al final de temporada es descompta del preu de l’abonament de la propera temporada.

Alliberament amb anticipació

Es vol premiar el soci que alliberi amb antelació la seva localitat, per poder així omplir l’Estadi de socis i aficionats.

Alliberament amb més de 20 dies abans de l’inici del partit: bonificació del 20% sobre l’import assignat per a cada partit, es vengui o no la localitat.
- Alliberament entre els 10 i els 20 dies abans de l’inici del partit: s’abonarà l’import corresponent es vengui o no es vengui la localitat.
Alliberament amb menys de 10 dies abans de l’inici del partit: només s’abonarà l’import en cas que es vengui la localitat.

 
ABONATS AL BÀSQUET

Per a aquells partits en què el soci abonat al Bàsquet alliberi la localitat, i exclusivament en el cas que s’hagi venut, el club acumularà el saldo d’estalvi (el 50% del preu al que s’hagi venut l’entrada, un cop descomptat l'IVA i les despeses de gestió), que es descomptarà en la renovació de l’abonament de la temporada següent.

Aquesta modalitat té el límit del 90% del saldo d’estalvi.

El Club comercialitza totes les entrades de la millor manera que pot mitjançant tots els canals de venda dels que disposa. Així doncs, no totes les entrades que s’alliberen es poden visualitzar a la web de venda d’entrades, ja que es poden comercialitzar per altres vies o col·lectius.