Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Què és el Seient Lliure?

El club posa a disposició dels socis que tenen abonament Complet, abonament Lliga, o bé abonament de bàsquet, que no poden assistir a algun partit, el servei del Seient Lliure que els permet alliberar la seva localitat per tal que un altre barcelonista pugui utilitzar-la.

 

ABONATS AL FUTBOL

Tots els abonats a l'Estadi d’una mateixa zona de preu d’abonament, rebran el mateix import, independentment del preu de venda de la localitat. L'import total recaptat per la venda de les localitats alliberades i venudes de la zona es reparteix equitativament entre tots els abonats, 50% pel Club, i 50% pels abonats, un cop deduïdes els despeses (10%).

Es manté el topall del 95% del preu de l’abonament de l’Estadi. 

Liquidació Seient Lliure

S’acumula l’import de cada partit i al final de temporada es descompta del preu de l’abonament de la propera temporada.

Alliberament amb anticipació

Es vol premiar el soci que alliberi amb antelació la seva localitat, per poder així omplir l’Estadi de socis i aficionats.
-  Alliberament amb 10 o més dies abans de l’inici del partit: cobrament assegurat. S’abonarà l’import corresponent, es vengui o no es vengui la localitat.
Alliberament amb menys de 10 dies abans de l’inici del partit: només s’abonarà l’import en cas que es vengui la localitat.

 
ABONATS AL BÀSQUET

Per a aquells partits en què el soci abonat al Bàsquet alliberi la localitat, i exclusivament en el cas que s’hagi venut, el club acumularà el saldo d’estalvi (el 50% del preu al que s’hagi venut l’entrada, un cop descomptat l'IVA i les despeses de gestió), que es descomptarà en la renovació de l’abonament de la temporada següent.

Aquesta modalitat té el límit del 95% del saldo d’estalvi.

El Club comercialitza totes les entrades de la millor manera que pot mitjançant tots els canals de venda dels que disposa. Així doncs, no totes les entrades que s’alliberen es poden visualitzar a la web de venda d’entrades, ja que es poden comercialitzar per altres vies o col·lectius.
Ha estat útil aquesta informació? 23 vots