Barça Stadium Tour & Museum

Oficina d'Atenció Online

Sindic del Soci

El Síndic dels Socis és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis i sòcies en la seva relació amb el club, així com l'elaboració i actualització del cens d'electors i electores del club segons l’article 57è del Estatuts del Club..

El càrrec de Síndic dels Socis ha de recaure en un soci del Club de prestigi reconegut, i és necessari no haver estat membre de la Junta Directiva del Club ni haver tingut cap mena de relació professional o empresarial amb el Club, així com no sigui familiar, en línia directa o col·lateral, fins al quart grau, de cap membre de la Junta Directiva proposant o treballador del Club

La designació de Síndic dels Socis s’ha de fer a proposta de la Junta Directiva i ha de ser ratificada a l’Assemblea General. El termini del seu mandat comença a comptar del dia en que la Junta Directiva acordi la seva proposta, moment del qual ha de començar a exercir les seves funcions durant un període de cinc anys, poden ser reelegit per un darrer mandat d’idèntica durada.

En l'exercici de les seves funcions determinades a  l’article 57.1.e) dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina que ell dirigeix d’una manera autònoma oberta a tots els socis.

 

L'Oficina del Síndic dels Socis

En l'exercici de les seves funcions determinades a l’article 57.1.e) dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina oberta als socis situada a la Seu Social entrant per l'accés 14 o 15.

Aquesta oficina, on es pot acudir sense cita prèvia, disposa del següent horari i dades de contacte:

De dilluns a dijous de 08.30 a 13.30 i de 14.00 a 17.00 hores
Divendres de 09.00 a 15.00 hores
Horari d’estiu, 15 de juliol a 15 d’agost
De dilluns a divendres de 08.30 a 15.00 hores

Les dades de contacte són:

Telèfon/fax 934963778
Adreça electrònica sindic.socis@fcbarcelona.cat

Els socis que així ho desitgen, s’hi poden adreçar on seran atesos pel seu adjunt, que assessorarà i informarà dels tràmits o gestiones determinades segons l’exposició del soci.

En cas de voler presentar una reclamació directament, aquest també es pot presentar a la pròpia oficina o per via correu ordinari o electrònic, fax, burofax i l’escrit ha de ser clar i concís indicant:

  • Nom i cognoms, número de soci i clau i adreça postal o electrònica, i telèfon de la persona que la formula.
  • El fet que motiva la reclamació o queixa i les circumstàncies que poden ser d’interès, així com és aconsellable aportar tots els documents que acreditin els fets exposats.

No trobes el que busques?

Contacta amb el Club. Indica'ns la temàtica del teu dubte i et contestarem el més aviat possible.

Contactar