Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Com puc intercanviar el meu seient amb un altre soci (Permuta)?

El club permet l’intercanvi de localitats entre dos socis abonats a través de la permuta sempre i quan es compleixin els següents requisits:

  • Que tots els carnets i abonaments estiguin al corrent de pagament.
  • Que cap dels abonaments tingui partits alliberats i venuts en un futur en el servei del seient lliure. En aquests casos s’ha d’esperar fins a la data de l’últim partit alliberat i venut per realitzar el tràmit.
  • Que els intercanvis es facin entre Abonaments Complets o entre Abonaments Lliga, sempre a la mateixa categoria.
  • El soci que ha rebut un abonament, fins passat 1 any, no pot tornar a fer una cessió del mateix.

Per realitzar la permuta s’haurà d’aportar la següent documentació:

  • Acord dels 2 socis titulars de les localitats a intercanviar degudament omplert i firmat per tots dos. En cas que els titulars no es personin a les oficines del club a realitzar aquest tràmit, l’acord ha d’estar firmat i legitimat davant notari.
  • Fotocòpia del DNI dels dos titulars

Els canvis per permutes tenen efecte immediat i són gratuïts.

En el cas que s’hagin d’enviar els abonaments per correu certificat o missatgeria, s’haurà d’abonar un suplement de 5€ en concepte de despeses d’enviament.

La sol·licitud la podrà realitzar presencialment a l'OAB.
Ha estat útil aquesta informació? 3 vots