Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Duplicat d'abonament

En cas de pèrdua d’un abonament, és necessari sol·licitar un duplicat adjuntant la següent documentació:

En cas que el titular de l’abonament vulgui delegar a una altra persona la sol·licitud d’un duplicat, serà obligatori presentar una autorització firmada pel soci i fotocòpia dels 2 DNI.

En cas de que la pèrdua sigui durant els tràmits fets a les entitats financeres, s’haurà d’adjuntar també un certificat de l’entitat bancària que acrediti i justifiqui que s’ha efectuat el pagament. En aquest cas el duplicat es gratuït.

En el cas que el titular de l'abonament sigui un menor d'edat, la sol·licitud l'ha de signar el pare, la mare o tutor legal, adjuntant la fotocòpia del dni o llibre de família o certificat acreditatiu per demostrar el parentiu.

Tarifes:

  • Primer duplicat per temporada: 10€ (5€ para socis con carnet de edat).
  • Segon duplicat en una mateixa temporada: 25% del valor del abonament.
  • Tercer duplicat en una mateixa temporada: Intervé la comissió de disciplina del Club que obre un expedient disciplinari al soci que sol·licita aquest tercer duplicat a efectes de verificar las circumstàncies dels fets.

La sol·licitud la podrà realitzar presencialment a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista.
Ha estat útil aquesta informació? 3 vots