Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Com puc passar al meu nom l’abonament d’un titular que és difunt?

En cas de defunció d’un soci titular d’un abonament (ja sigui complet o de lliga a l’estadi, complet o de bàsquet al Palau Blaugrana, pàrquing o mini estadi) els hereus poden traspassar la titularitat al seu nom sempre i quan reuneixin un dels dos següents requisits:

  • Té una relació de parentiu fins a segon grau amb el titular. Això inclou els següents casos: entre pares i fills, entre avis i néts, entre matrimonis o parelles de fet (inscrites al registre), entre germans i germans polítics, entre pares i fills polítics i entre tiets i nebots.
  • Tenir una antiguitat mínima de 2 anys com a soci.

En aquests casos els hereus han de notificar al club la defunció del soci titular i comunicar la seva intenció de realitzar un canvi de nom en el termini màxim d’un any.

Per realitzar el canvi de nom, el beneficiari ha d’acudir presencialment a l’OAB i aportar la següent documentació:

  • Certificat de defunció.
  • Documentació que acrediti la condició d’hereu (certificat d'últimes voluntats i testament o declaració notarial d’hereus intestats).
  • En el cas de que hi hagi més d’un hereu, carta de renúncia de la resta d’hereus, que, de no personar-se a les oficines del club en el moment del tràmit, haurà de tenir la seva firma legitimada davant notari.
  • DNI dels hereus.

Llibres de família o altres documents que acreditin de manera fefaent la relació de parentiu entre los socis intervinents.

En el moment del canvi de nom s’haurà d’abonar les tarifes corresponents:

Tarifes canvi de nom dels abonaments  
Entre pares i fills (i a l'inrevés) i entre avis i néts (i a l'inrevés) Gratuït
Entre matrimonis o parelles de fet Gratuït
Entre germans i germanes polítiques Gratuït
Entre pares i fills polítics (i a l'inrevés) Gratuït
Nebots i cosins carnals i les seves parelles (matrimonis o parelles de fet) Gratuït
Persones sense parentiu Tres temporades de l'abonament a fons perdut

Nota: aquestes tarifes s’apliquen a tots els canvis de nom d’abonaments excepte els del Palau i l'estadi Johan Cruyff, que són gratuïts i no es demana 5 anys d'antiguitat.
Ha estat útil aquesta informació? 36 vots