Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Vull canviar el meu seient per estar al costat dels familiars

Aquells socis que per motius de re-agrupació familiar desitgin canviar el seient del seu abonament hauran de realitzar una sol·licitud i adjuntant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Document acreditatiu de la relació de parentiu (llibre de família o similar).

Li recordem que donada l’escassa disponibilitat de l’aforament lliure i el gran volum de sol·licituds d’aquest tipus, malgrat els seus esforços, el Club no pot garantir una resolució favorable de la seva sol·licitud.
Ha estat útil aquesta informació? 16 vots