Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Llista d’Espera Futbol: Com em registro? Com renovo la inscripció a la llista? Com consulto la llista?

El Club manté oberta una llista d’espera de socis que no disposen d‘abonament.

INSCRIPCIÓ: Només s’acceptaran inscripcions de socis no abonats de categories Aleví, Infantil o Sènior amb una antiguitat mínima de dos anys, que tinguin el carnet de soci al corrent de pagament. La inscripció s’efectuarà presencialment a l'OAB pel soci titular que ha de presentar el seu DNI. En el cas dels menors d’edat, la inscripció ha de ser sol·licitada pels pares o tutors legals, que hauran de presentar el llibre de família.

RATIFICACIÓ: tots els socis inscrits a la llista d’espera han de ratificar anualment la inscripció de manera presencial a l’OAB presentant el seu DNI o ratificació online si porten més de 3 anys inscrits a la lista. La ratificació ha de realitzar-se en els terminis establerts pel Club (des de el 15 de octubre al 7 de gener). Els socis que no efectuïn aquest tràmit en el període establert perdran els seus drets i se’ls esborrarà de la llista d’espera. En aquest esmentat procés hauran de presentar-se tots els socis inscrits fins el 30 de juny de l’any en curs.

En el cas de menors d’edat, la ratificació la podran efectuar els pares o tutors legals, que hauran de presentar el llibre de família.

CONSULTA DE LLISTA D‘ESPERA: el club ofereix als socis inscrits a la llista d’espera la possibilitat de consultar la seva posició a la llista d’espera a través de la pàgina web. Per poder fer la consulta ha de facilitar la seva clau de soci i el seu PIN. En cas de dubte consulti la pregunta: Què és la clau de soci? És el mateix que el número de soci?

Els socis inscrits després de la numeració del mes de gener no disposaran de número d’ordre fins la pròxima numeració de la llista.
Ha estat útil aquesta informació? 12 vots