Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Canvi de localitat

El club gestiona un procés de millora de les localitats, on poden accedir tots els socis abonats de forma oberta i sense necessitat d’inscripció prèvia a una llista d'espera.

Aquest procés es porta a terme depenent de la disponibilitat de localitats. Des del Club cada any es decideix si s’obre el procés segons les baixes d’abonats que s’han cursat.

 Sempre que s’obri un procés de millora de localitats, tots els socis abonats tindran l’oportunitat d’inscriure-s’hi

Com a regla general, el número de localitats disponibles per la millora varia cada any en funció del número d’abonaments recuperats pel club. Una vegada comunicada l’obertura del procés, els socis interessats hauran de registrar-se prèviament a la pàgina web del club.

Poden optar al procés de millora tots els socis abonats amb el carnet i abonament al corrent de pagament i que no hagin realitzat un canvi de nom o permuta durant la temporada anterior. 

Els socis registrats han d’acudir a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista i presentar el seu DNI a les oficines del club a la data i hora de la convocatòria per consultar la disponibilitat. Si el soci titular no pogués assistir, és necessari presentar una autorització degudament omplerta i firmada pel titular, així com el DNI del titular i autorització. Abans d'adreçar-se a l'OAB és recomanable consultar la disponibilitat de localitats per zones que es publica al lloc web. Degut a que durant aquest procés el moviment de l'aforament és constant, no es pot facilitar informació telefònicament de la disponibilitat exacta de localitats.

Els recordem que, en cas de realitzar el canvi, s’haurà d’abonar al moment les tarifes corresponents i que el canvi no tindrà efecte fins a l’ inici de la següent temporada.

Si les localitats canviades estan a la mateixa zona de l’estadi, el canvi serà gratuït. Si les localitats estan en diferents zones de l’estadi, s’haurà d’ abonar en el moment del tràmit 3 vegades la diferència del preu a fons perdut.
Ha estat útil aquesta informació? 12 vots