Barça Stadium Tour & Museum

Oficina d'Atenció Online

Com em puc donar de baixa com a soci?

Per donar-se de baixa, el titular del carnet ha de sol·licitar-lo per escrit. Pot descarregar-se el formulari de baixa, omplir-lo i adjuntar una fotocòpiadel seu DNI. O bé, mitjançant el formulari dels Tràmits online

En el cas de menors d'edat, s'ha d'enviar la sol·licitud junt amb la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal del menor.

Una vegada s'hagi fet efectiva la baixa, rebrà una carta de confirmació. Li recordem que la baixa del carnet de soci implica la pèrdua de tots els abonaments subscrits pel titular.

Li recordem que per poder donar-lo de baixa abans del període de renovació ha d'enviar la seva sol·licitud abans del 31/10.

La sol·licitud de baixa es pot enviar per correu electrònic, per fax, per correu ordinari o presencialment.

No trobes el que busques?

Contacta amb el Club. Indica'ns la temàtica del teu dubte i et contestarem el més aviat possible.

Contactar