Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Com em puc donar de baixa com a soci?

Per donar-se de baixa, el titular del carnet ha de sol·licitar-lo per escrit. Pot descarregar-se el formulari de baixa, omplir-lo i adjuntar una fotocòpiadel seu DNI. O bé, mitjançant el formulari dels Tràmits online

En el cas de menors d'edat, s'ha d'enviar la sol·licitud junt amb la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal del menor.

Li recordem que la baixa del carnet de soci implica la pèrdua de tots els abonaments subscrits pel titular.

Per poder donar-lo de baixa abans del període de renovació ha d'enviar la seva sol·licitud abans del 31/10.

La sol·licitud de baixa es pot enviar per correu electrònic, per fax, per correu ordinari o bé entregar-la presencialment a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista.
Ha estat útil aquesta informació? -43 vots