Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Com notifico el traspàs d'un soci?

Els familiars d'un soci difunt han de notificar la defunció per escrit. Pot descarregar-se el formulari de baixa omplir-lo i adjuntar una fotocòpia del certificat de defunció o bé fer-ho mitjançant el formulari de Tràmits online.

Una vegada s'hagi fet efectiva la baixa, rebrà una carta de confirmació. Li recordem que la baixa del carnet de soci implica la pèrdua de tots els abonaments subscrits pel titular.

Li recordem que per poder donar de baixa abans del període de renovació ha de enviar la seva  sol·licitud abans del 31/10.

La sol·licitud de baixa es pot enviar per correu electrònic, per fax, per correu ordinari o presencialment.
Ha estat útil aquesta informació? 0 vots