Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Duplicat del carnet de soci

En cas de pèrdua del carnet de soci, és necessari sol·licitar un duplicat adjuntant la següent documentació:

  • DNI original o un altre document acreditatiu.

En cas que el titular del carnet vulgui delegar a una altra persona la sol·licitud d'un duplicat serà obligatori presentar una autorització firmada pel soci i fotocòpies dels 2 DNI.

En cas que la pèrdua sigui durant els tràmits fets a les entitats financeres, s'haurà d'adjuntar també un certificat de l'entitat bancària que acrediti i justifiqui que s'ha efectuat el pagament. En aquest cas el duplicat es gratuït.

En el cas que el titular del carnet sigui un menor d'edat, la sol·licitud l'ha de signar el pare, la mare o tutor legal, adjuntant la fotocòpia del dni o llibre de família o certificat acreditatiu per demostrar el parentiu.

Tarifes:

  • Primer duplicat per any natural: 10€ (5€ per socis amb carnet d'edat).
  • Segon duplicat durant el mateix any: 25% del valor del carnet.
  • Tercer duplicat durant el mateix any: Intervé la comissió de disciplina del Club que obre un expedient disciplinari al soci que sol·licita aquest tercer duplicat a efectes de verificar les circumstàncies dels fets.

La sol·licitud la podrà realitzar presencialment a l'OAB. Podeu trobar les dades a la pàgina de contacte de l'Oficina d'Atenció al Barcelonista.
Ha estat útil aquesta informació? 6 vots